Het is belangrijk de schade zo snel mogelijk bij ons te melden. Dat kan telefonisch of via de mail.

Wij zullen de schade dan melden bij de maatschappij waar u verzekerd bent. De volgende gegevens zijn hiervoor belangrijk:
- de datum waarop de schade veroorzaakt is,
- een omschrijving van het voorval,
- een schatting van de omvang van de kosten om de schade te herstellen.

Als er schade is met of door een motorvoertuig dan hebben wij altijd een europees aanrijdingsformulier nodig.

Het is belangrijk de schade zo beperkt mogelijk te houden. Als het nodig is mag u een noodreparatie laten uitvoeren. Leg de schade wel goed vast bv met foto's.

Bij diefstal is het altijd nodig dat u aangifte doet bij de politie, ook in het buitenland