Tuls Financiële Diensten zorgt voor bedrijven de volledige bedrijfsadministratie, de jaarrekeningen en geeft deskundig advies.
U kunt de de administratie volledig door ons te laten verzorgen.

Het is ook mogelijk met ons samen te werken in een online boekhoudprogramma waarin wij met u mee kunnen kijken.
In dat programma kunt u
- uw facturen maken en versturen naar uw klanten,
- de facturen invoeren die u zelf ontvangen heeft
- uw bankgegevens verwerken zodat u weet welke facturen er nog betaald moeten worden

 

Wij zorgen dat u inzicht krijgt in uw eigen administratie.

Heeft u belangstelling voor het onderbrengen van uw administratie bij ons kantoor?
Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Salarisadministratie en werknemersverzekeringen

Als werkgever heeft u een salarisadministratie nodig. Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor u verzorgen. Voor meer informatie en een voorstel kunt u contact opnemen met Jan Tuls. Als onderdeel van de salarisadministratie kunnen wij indien gewenst ook de verzekeringen die u als werkgever nodig heeft voor u regelen. Hiervoor betaalt u, naast de premie van de verzekeringen, geen aanvullende kosten.

Dossier medewerkers

Wanneer u iemand in dienst neemt, moet u ook een personeelsdossier gaan bijhouden. In dit dossier bewaart u  o.a. de arbeidsovereenkomst, het legitimatiebewijs, loonstaat, de verslagen van beoordelingsgesprekken opnemen, rapport van het ziekteverzuim en kopie van ID. Verder is in 2017 de arbowet gewijzigd. Een werkgever is verplicht bij een arbo dienst een basiscontract af te nemen.