Salarisadministratie en werknemersverzekeringen

Als werkgever heeft u een salarisadministratie nodig. Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor u verzorgen. Voor meer informatie en een voorstel kunt u contact opnemen met Jan Tuls. Als onderdeel van de salarisadministratie kunnen wij indien gewenst ook de verzekeringen die u als werkgever nodig heeft voor u regelen. Hiervoor betaalt u, naast de premie van de verzekeringen, geen aanvullende kosten.

Dossier medewerkers

Wanneer u iemand in dienst neemt, moet u ook een personeelsdossier gaan bijhouden. In dit dossier bewaart u  o.a. de arbeidsovereenkomst, het legitimatiebewijs, loonstaat, de verslagen van beoordelingsgesprekken opnemen, rapport van het ziekteverzuim en kopie van ID. Verder is in 2017 de arbowet gewijzigd. Een werkgever is verplicht bij een arbo dienst een basiscontract af te nemen. 

Werkzaamheden salarisadministratie

 • Jaarlijks opstarten van de salarisadministratie
 • Premies aanpassen
 • Werknemers gegevens overnemen
 • Controle ingevoerde gegevens
 • Maandelijks verzorgen van de salarisstrook
 • Maandelijks verzorgen van de aangifte loonheffingen naar de belastingdienst
 • Maandelijks journaalposten verwerken in de financiële administratie
 • Vakantiegeld berekenen in mei
 • De verzuimverzekering met ARBO dienstverlening regelen.

Eindejaarwerk verzorgen:

 • Jaaropgave verzorgen voor medewerker
 • Jaaropgave verzorgen naar belastingdienst en cliënt
 • Controle en aansluiting maken in de financiële administratie