Compliment of suggestie

Wij horen graag van u of u tevreden of ontevreden bent over onze dienstverlening. Zo komen wij te weten wat we goed doen, maar vooral wat wij beter kunnen doen. Bij klachten doen wij er alles aan om u een passend antwoord te geven en uw probleem op te lossen.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om zo goed mogelijk werk te leveren. Dat geldt voor onze dienstverlening, onze producten en onze communicatie en eigenlijk voor alles wat wij doen. Maar er kan een reden voor u zijn om minder tevreden te zijn.

Een klacht indienen bij Tuls Financiële Diensten

Heeft u een klacht dan kunt u deze schriftelijk of per mail ter attentie van de heer J. Tuls indienen.

Wij handelen uw klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen af.
Is afhandeling van uw klacht binnen deze termijn niet mogelijk, dan ontvangt u hierover een gemotiveerd bericht.

Niet eens met de afhandeling?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met:

KiFiD Klachten Instituut Financiële Diensten
Postbus 93560
2509 AN 's-Gravenhage
www.KiFiD.nl

Bij deze stichting kunt u een brochure opvragen, waarin de klachtenprocedure is beschreven.
Bent u het niet eens met de behandeling door dit instituut, dan kunt u in het uiterste geval uw klacht voorleggen aan de rechter.